Ghstone Infil Panels


 

Ghstone ấp ủ Panels bao gồm không amiăng, sợi thủy tinh gia cố mặt bê tông với một lõi xốp cách nhiệt và giá trị R của sự lựa chọn của bạn. Ghstone ấp ủ tấm với giá trị cách nhiệt R = 24, cung cấp nhiều giải pháp để cải thiện hiệu suất nhiệt của cửa sổ, spandrel, hoặc hệ thống vách kính.

 

Cách sử dụng

 

Ghstone tấm ấp ủ đã được phát triển để cung cấp một thay thế cho các tấm thép và nhôm hiện nay trên thị trường.

 

Ưu điểm

 

Tấm Ghstone ấp ủ sẽ không bao giờ dầu có thể, họ sẽ không bao giờ bị biến dạng màu sắc như tấm Ghstone là màu sắc thể tách rời. Tấm ấp ủ có một sức đề kháng tác động cao, có sẵn trong một loạt các màu sắc và kết thúc.

 

Kết thúc phần Exterior

 

Ghstone tất cả các thể hoàn tất.

 

Kết thúc phần nội địa

 

Mịn Ghstone, Cork với Ban thạch cao.

 

Sẵn sàng

 

Ghstone ấp ủ tấm có kích thước tùy chỉnh để đáp ứng các thông số kỹ thuật của bạn.