Nội vụ


nội thất

Với thành công lớn trong ngành công nghiệp toàn cho bên ngoài, chúng tôi đã mở rộng các ứng dụng các tấm Ghstone để bao gồm hoàn thiện nội thất. Ghstone nội thất toàn cho là có sẵn trong tất cả các kết thúc toàn cho Ghstone và màu sắc

Ghstone toàn cho có thể tăng cường bất kỳ dự án nội thất hay không, khu dân cư thương mại, hoặc thể chế. Synstone là một vật liệu tuyệt vời cho không gian nội thất do sự xuất hiện dễ chịu và chất lượng cao của nó.

  • Những tấm Ghstone cho phép tự do thiết kế lớn hơn so với các phương pháp lớp phủ thay thế.
  • Nhanh hơn cài đặt
  • Tốc độ: trước khi chế tạo các bảng trong xây dựng tiên tiến trong giai đoạn đầu tiên của nó.
  • Chất lượng
  • Xuất hiện tinh vi và chuyên nghiệp luôn luôn đạt được