Chuyển Molding nhựa (RTM)


Molding nhựa Chuyển giao (RTM) là một quá trình khuôn khép kín được sử dụng để làm cho hình dạng phức tạp. Trong quá trình này, nhựa lỏng được tiêm vào một hốc khuôn khép kín, trong đó có đặt cốt thép trước. Nhựa chảy qua tăng cường, chẳng hạn như thảm, preforms hoặc các loại vải sợi thủy tinh, tẩm và làm ướt nó. Vật liệu composite được xử lý dưới áp suất thấp và RT hoặc nhiệt vừa phải để tạo thành phần cuối cùng.