Texturizing


Texturizing là một quá trình trong đó lưu động sợi thủy tinh (hoặc một sợi) bị một máy bay phản lực không khí có ảnh hưởng tới bề mặt của nó làm cho lưu động "lông tơ". Các máy bay phản lực không khí gây ra các sợi bề mặt để phá vỡ một cách ngẫu nhiên, cho sự xuất hiện cồng kềnh lưu động. Mức độ mà điều này xảy ra có thể được kiểm soát bởi vận tốc của máy bay phản lực không khí và thức ăn chăn nuôi tỷ lệ lưu động. Quá trình texturizing cho phép tỷ lệ nhựa, thủy tinh được tăng lên trong phần tổng hợp cuối cùng. Cuối ứng dụng sử dụng bao gồm: vải cho màn cửa hàn, chăn giảm stress, Gasketing nén, vật liệu ma sát, làm đầy bộ giảm âm và cách nhiệt đường ống.