Quá trình phun dài sợi (PU-LFI)


Long xử lý chất xơ tiêm (PU-LFI) là một công nghệ quá trình tương đối mới cho cốt thép PU vật liệu tổng hợp, kết hợp ý tưởng từ Up-Spray và quá trình SRIM. Trong quá trình này, lưu động được cắt nhỏ thành 1,0-10 mm chiều dài gần đầu pha trộn của một máy áp suất cao (RIM giống như). Polyurethane hỗn hợp và sợi bện đã cắt được phun trong một khuôn khép kín, mà là dưới sự kiểm soát nhiệt độ và áp suất hoặc khoảng cách. Tăng cường các bộ phận nhựa tổng hợp kết quả có thể có mật độ rất thấp, tùy thuộc trên PU phép tạo bọt.