Tay Lay-


Tay Lay-up là một quá trình đúc mở.

Tăng cường, ở dạng sợi sợi thủy tinh, mat, hoặc lưu động dệt, lần đầu tiên được đặt vào trong một khuôn đã được phủ một đại lý phát hành và áo gel. Sau đó, một hỗn hợp nhựa được áp dụng bằng tay, bằng cách sử dụng một bàn chải hoặc súng phun. Con lăn sau đó được sử dụng để đảm bảo chất ngâm tẩm thống nhất, đầy đủ ướt ra và loại bỏ bất kỳ bong bóng khí bị giữ lại.