Quy trình hút chân không truyền dịch (VIP)


Quá trình hút chân không truyền dịch, còn gọi là nhựa truyền dịch, quá trình hút chân không đóng bao, là một kỹ thuật đúc sử dụng hút chân không để lái xe nhựa vào laminate. Vật liệu gia cố, chiếu, các hình thức tiền, vải, được xếp vào khuôn và chân không được áp dụng trước khi nhựa được giới thiệu. Nhựa chảy một cách dễ dàng nhưng từ từ vào tiếp viện. Tính thấm của quân tiếp viện là một yếu tố quan trọng đòi hỏi phải sử dụng những tấm thảm đúc đặc biệt trong lõi. Quá trình này là rất phức tạp để thiết kế và kiểm soát, tuy nhiên, khi đúng cách thực hiện nó có thể sản xuất hiệu suất cao, phần lớn hợp nhất, chẳng hạn như Blades Gió hoặc thân tàu.