Filament Winding


Filament quanh co là một quá trình quanh co nhựa sợi thủy tinh đã được thấm tẩm (hoặc sợi carbon và quân tiếp viện khác) trên một bề mặt trục gá trong một mô hình hình học chính xác.

Điều này được thực hiện bằng cách quay trục gá trong khi một đầu giao hàng vị trí ban nhạc ướt lên trên bề mặt trục gá.Filament quá trình quanh co được áp dụng rộng rãi trong sản xuất đường ống, xe tăng, hình trụ và hình dạng xoay khác.