Đùn và tiêm


Có hai bước trong quá trình ép phun.

Bước một là "phun ra": trộn nhựa nhiệt dẻo với sợi thủy tinh trong máy đùn, do đó tạo thành bột viên cốt thép nhiệt dẻo.

Bước hai là "tiêm": chuyển đổi các viên nhiệt dẻo cốt thép vào các bộ phận khác nhau bằng cách sử dụng một máy ép phun.

Những lợi thế của quá trình đùn kép nằm trong chi phí chuyển đổi thấp, do thiết kế hiệu quả cao ốc vít, và khả năng xây dựng linh hoạt.