Filament quanh co liên tục


Filament quanh co liên tục là một quá trình đúc mở sử dụng quay trục gá "biến mất", được hình thành từ một ban nhạc thép liên tục liên tục đi du lịch trong một chuyển động-vít nút chai xung quanh các thanh spacer và quay trở lại thông qua các trung tâm sau khi đúc de. Trạm kế tiếp được sử dụng để tạo thành các lớp khác nhau thành phần. Cả hai sợi thô cắt nhỏ và liên tục được sử dụng. Một phần được làm nóng và chữa trị tại chỗ khi nó truyền qua đường dây và được cắt thành một chiều dài cụ thể với một cưa cắt-off đi du lịch. Quá trình này được giới hạn trong ống đường kính lớn hoặc bức tường xi lanh.