LFT-D


LFT-D (Long sợi nhựa nhiệt dẻo - trực tiếp) bao gồm ba biến thể: phun trực tiếp, Pultrusion trực tiếp và Molding nén trực tiếp. Trong quá trình này, bột viên Polymer, phụ gia và sợi thô kính được giới thiệu vào một máy đùn trục vít hai nơi polymer được nấu chảy và hợp chất được hình thành. Sau đó, các hợp chất nóng chảy là ngay lập tức, đúc trực tiếp vào phần cuối cùng.