Ly tâm đúc


Trong quá trình đúc ly tâm, các nguyên liệu thô, bao gồm cả nhựa, gia cố xắt nhỏ (sợi thủy tinh) và phụ, dần dần ăn vào trong một khuôn quay. Tỷ lệ các nguyên liệu có thể được thay đổi qua quá trình này để tạo thành các lớp của các thành phần khác nhau. Tốc độ luân chuyển và du lịch của feeder phải được kiểm soát cẩn thận.

Một lực lượng ly tâm rất mạnh mẽ ảnh hưởng đến chất ngâm tẩm, hợp nhất và chuyển động của vật liệu. Kết quả là, các thành phẩm có một lớp nhựa bên trong phong phú. Loại nấm này có thể được đặt trong một buồng nóng để đẩy nhanh tốc độ chữa bệnh.