Kính Mát nhựa nhiệt dẻo cốt thép (GMT)


GMT (Glass Mat nhiệt dẻo) là một quá trình nhiều bước. Đầu tiên, một mat needled được sử dụng hoặc chiếu được hình thành tại chỗ bằng cách cắt lưu động lắp ráp. Sau đó, một hoặc hai lớp tăng cường mat được kẹp giữa hai hoặc ba tấm polypropylene. Bánh sandwich này sau đó được nung nóng và hợp nhất thành một sản phẩm tấm bán thành phẩm. Các tờ GMT sau đó đun nóng và đúc bằng cách sử dụng dán tem hoặc quá trình nén để làm cho các bộ phận thành phẩm phức tạp.