LFT-G (hoặc LGT-P)


Trong quá trình (hoặc LGT-P) LFT-G, nhựa được làm nóng cùng với các phụ gia vào một giai đoạn nóng chảy và bơm cho người đứng đầu-die. Lưu động liên tục được kéo qua chết phân tán, đảm bảo chất ngâm tẩm của các sợi thủy tinh polymer nóng chảy và hợp nhất vào thanh. Sau khi làm mát, thanh được cắt nhỏ thành những viên cốt thép của chiều dài 12-25 mm. Người sử dụng cuối cùng có thể sử dụng tiêm hoặc ép nén để tạo các bộ phận cuối cùng với tài sản được xác định rõ.