Liên tục Bảng điều chỉnh


Trong quá trình Bảng điều chỉnh liên tục, sự pha trộn nhựa được thống nhất gửi vào bộ phim chuyển động ở tốc độ không đổi. Độ dày của nhựa được điều khiển bởi con dao-rút. Sợi thủy tinh lưu động là băm nhỏ, đồng hồ đo và thống nhất phân phối vào nhựa. Sau khi chặt, bộ phim hàng đầu được đặt trên hình thành một cấu trúc bánh sandwich. Việc lắp ráp mưa đi qua lò bảo dưỡng trước khi đúc-de.