Spray-Up


Tại trung tâm của quá trình phun-Up là phun hoặc súng máy cắt, đồng thời và thống nhất sườn lưu động lắp ráp, trộn với nhựa, có chứa khởi, máy gia tốc, chất độn, chất màu và chất phụ gia khác, và chỉ đạo các dòng hỗn hợp vào một mở khuôn. Lưu động được cắt nhỏ thành một chiều dài cụ thể. Nén chặt, ẩm ướt ra và không khí phát hành được thực hiện, bằng cách sử dụng một con lăn như trong quá trình Hand Lay-Up. Một bên ngoại hình đẹp là có thể với quá trình này. Việc lựa chọn vật liệu là quan trọng. Nhựa nên dễ dàng để thành nhưng vật nhỏ. Các sợi thủy tinh lưu động nên có độ cứng vừa phải, dễ dàng để cắt, kiểm soát tĩnh và ribbon tốt, đảm bảo xử lý hiệu quả.